Skladování

Skladujeme zboží v uzavřených netemperovaných i temperovaných skladech, dále i na venkovních plochách. Pracujeme s kapacitou více než 6000 m2 vnitřních skladových ploch a více než 4 ha venkovních skladových ploch.

Zajistíme, že vaše zásoby zboží budou ve skladu optimálně uskladněny, manipulace se zbožím bude probíhat tím nejefektivnějším možným způsobem. Nabízíme různé typy skladování v závislosti na segmentu trhu, ve kterém podnikáte, a typu vašich produktů.

Skladové služby

Máme velké zkušenosti s převozy zboží mezi výrobními halami a skladem čímž dokážeme zajistit bezproblémovou výrobu a distribuci.

Cyklické inventury k zajištění rovnosti fyzického a systémového stavu zboží strategie skladování (FIFO / LIFO) služby s přidanou hodnotou (balení, kompletace, kontrola kvality)

Pro zajištění všech služeb, které našim zákazníkům poskytujeme, využíváme standardizovaných procesů a spolehlivého moderního IT systému, který zajišťuje plné řízení skladových operací.